• Wedstrijdsecretariaat

  Je kan terecht bij het wedstrijdsecretariaat voor:

  • afgelastingen
  • klasse indeling van een team en voorkeurstijden
  • aanvragen van snipperdagen
  • verschuiven aanvangstijd van een thuiswedstrijd
  • verschuiven aanvangstijd van een uitwedstrijd of verplaatsen van een wedstrijd
  • oefenwedstijden
  • speeldagenkalender
  • A-categorie of B-categorie
  • KNVB regels voor inhalen wedstrijden
  • het mobiele Digitale Wedstrijdformulier (mDWF)

  Wedstrijdsecretariaat jeugd: wedstrijdsecretariaatjeugd@montfoortsv19.nl

  Wedstrijdsecretariaat senioren: wedstrijdsecretariaatsenioren@montfoortsv19.nl

   

  Algemeen

  Het wedstrijdsecretariaat maakt wekelijks de planning voor de speelweekenden en voor oefenwedstrijden. De velden zijn op zaterdagen vol bezet en de indeling wordt mede bepaald door de beperkte kleedruimtes. We krijgen het altijd wel ingepland, maar het is vaak een puzzel, ook zonder wijzigingen die soms op het laatste moment op verzoek van clubgenoten, tegenstanders of de KNVB doorgevoerd moeten worden. Daarbij proberen ze zoveel mogelijk rekening te houden met alle wensen, maar zal niet altijd mogelijk zijn. Op zondagen is de puzzel minder groot. Dit jaar moeten we ook rekening houden met de maatregelen die nodig zijn om verspreiding van het Covid-19 virus te voorkomen.

   

  Klasse indeling van een team en voorkeurstijden
  Aan het eind van elk seizoen worden de teamindelingen gemaakt voor het opvolgende seizoen en wordt bepaald in welke klasse het team ingedeeld zou moeten worden. Op aangeven van de coördinatoren dient het wedstrijdsecretariaat dit bij de KNVB in. Tegelijkertijd worden ook de voorkeursspeeltijden (thuiswedstrijden) voor de teams ingediend bij de KNVB. Dit bepaalt het wedstrijdsecretariaat, waarbij zo veel mogelijk rekening gehouden wordt met voorkeuren en het uitgangspunt geldt dat de jongste leeftijdsgroepen vroeg spelen en de oudere later op de dag. De KNVB houdt hier zo goed mogelijk rekening mee wanneer zij de initiële wedstrijdprogramma’s maken. Gedurende het seizoen worden de voorkeurstijden niet meer aangepast.


  Een team dat zijn wedstrijden met grote cijfers verliest of wint in de najaars-competitie zal de KNVB in principe naar niveau herindelen voor de voorjaars-competitie. De KNVB heeft aangegeven dat verenigingen hier niet zelf om hoeven te verzoeken. 

  Aanvragen van snipperdagen
  Als een team een keer niet kan spelen is het mogelijk om een snipperdag aan te vragen. Hiervoor gelden een paar regels:

  • alleen teams in de B-categorie kunnen een snipperdag aanvragen. Geen snipperdagen voor teams in de A-categorie dus;er worden geen snipperdagen gegeven voor bekerwedstrijden;
  • snipperdag kan alleen aangevraagd worden voor een wedstrijd die is vastgesteld in de periode vanaf de start van de competitie tot het eerste volledige weekend van de maand maart;
  • één snipperdag per team per seizoen;
  • de aanvraag van een snipperdag moet zo vroeg mogelijk bij het wedstrijdsecretariaat ingediend worden, uiterlijk 10 dagen voor de wedstrijddag. Geef hierbij aan om welk team het gaat, welke datum en welk tijdstip.

  Het is om die reden beter om eerst te bekijken of de wedstrijd verplaatst kan worden. Houdt er ook rekening mee dat de wedstrijd waarvoor een snipperdag is aangevraagd door de KNVB opnieuw ingepland wordt en bij het verplaatsen van een wedstrijd we zelf invloed uit kunnen oefenen op de datum waarop de wedstrijd ingehaald wordt.

  Verschuiven aanvangstijd van een thuiswedstrijd 
  Het wedstrijdsecretariaat kan de aanvangstijd van thuiswedstrijden verschuiven zonder dat hiervoor toestemming gevraagd hoeft te worden aan de KNVB of de tegenstander. Dit kunnen ze doen tot 8 dagen voor de wedstrijddag. Als een team op het geplande tijdstip niet kan spelen moet het verzoek om een andere aanvangstijd uiterlijk 10 dagen voor de wedstrijddag per mail ingediend zijn bij het wedstrijdsecretariaat. Geef aan om welk team het gaat, welke wedstrijd niet gespeeld kan worden en op welk tijdstip er wel gespeeld kan worden. Dit geeft het wedstrijdsecretariaat de tijd om de planning van velden en kleedkamers waar mogelijk aan te passen. Vanwege de beperkte ruimte of andere verzoeken kan het voorkomen dat het verzoek niet ingewilligd kan worden.


  Het verschuiven van aanvangstijd kan ook nog korter dan 8 dagen voor de wedstrijddag, maar alleen indien de tegenstander hieraan mee wil werken en er ruimte is. Vaak zal het verschuiven van een wedstrijd niet kunnen zonder ook andere wedstrijden te moeten verschuiven en dus nog meer tegenstanders die akkoord moeten gaan. Bij het wedstrijdsecretariaat kan geïnformeerd worden of er ruimte is, maar de teammanager zal zelf contact moeten zoeken met de tegenstander(s) om een tijd overeen te komen. Gebruik voor het in contact komen met de tegenstander de website van de tegenstander.

  Als verschuiven uiteindelijk niet mogelijk is, MOET de wedstrijd gespeeld worden. Speelt het team niet, dan zal de KNVB een boete opleggen (orde grootte 40 euro indien het de eerste keer betreft) en deze zal aan het team doorberekend worden.

  Verschuiven aanvangstijd van een uitwedstrijd of verplaatsen van een wedstrijd 
  Voor het verschuiven van de aanvangstijd van een uitwedstrijd of verplaatsen van een wedstrijd naar een andere dag geldt dat dit alleen kan met toestemming van de tegenstander. De teammanager zal zelf contact op moeten nemen met de tegenstander om een datum en/of tijdstip af te spreken.

  Als het gaat om het verplaatsen van een thuiswedstrijd naar een andere dag, informeer dan eerst bij het wedstrijdsecretariaat op welke dag en tijdstip er veldruimte is voor de wedstrijd. Dit kan ook door de weeks. Op maandag en woensdag is er een veld vrij van trainingen, waar dus ruimte is voor inhaal- of oefenwedstijd.
  Als het gaat om het verplaatsen van een uitwedstrijd naar een andere dag, geef dan aan het wedstrijdsecretariaat door welke datum en/ of tijd overeengekomen is, zodat zij op de hoogte zijn van de wijziging en kunnen verwerken in het programma.

  Als verschuiven of verplaatsen uiteindelijk niet mogelijk is, MOET de wedstrijd gespeeld worden. Speelt het team niet, dan zal de KNVB een boete opleggen (orde grootte 40 euro indien het de eerste keer betreft) en deze zal aan het team doorberekend worden.

  Oefenwedstrijden
  Teammanagers dienen zelf oefenwedstrijden regelen. Voor thuiswedstrijden dient contact opgenomen te worden met het wedstrijdsecretariaat om te overleggen wanneer er ruimte is voor een oefenwedstrijd. Dit geldt voor alle oefenwedstrijden!!! Doe dit uiterlijk 10 dagen voor de wedstrijddag, Oefenen kan ook door de weeks. Op maandag en woensdag is er een veld vrij van trainingen, waardoor ruimte is voor een inhaal- of oefenwedstijd. Trainingen mogen niet ten kosten gaan van oefenwedstrijden en ook inhaalwedstijden gaan voor.

  Nadat een datum en tijd is overeengekomen met de tegenstander, zal het wedstrijdsecretariaat de wedstrijd inplannen, zodat deze ook op de Montfoort S.V.'19-site te zien is.

  Voor oefenwedstrijden moeten de teammanagers zelf zorgen voor een scheidsrechter, vlaggen, fluit, bal, drinken. In de avond zal ook het licht aan- en uitgezet dienen te worden. Op doordeweekse dagen en vrije zaterdagen zijn er geen dienstlopers aanwezig.

  Aanvragen voor een oefenwedstrijd stuur je per e-mail naar: wedstrijdsecretariaatsenioren@montfoortsv19.nl

  Dit mailadres dient ook gebruikt te worden voor oefenwedstrijden bij de jeugd.

  Speeldagenkalender
  De KNVB stelt elke seizoen de speeldagenkalender op. Hier staan voor de competities alle speeldagen, inhaal en bekerweekenden, vrije weekenden en de flexibele winterstop. Hier vindt je de speeldagenkalender.

  In de bovenste rij kun je zien welke kolom voor jouw team bedoeld is. De verschillen zitten in het aantal teams in een poule (12 of 14 teams), A- of B-categorie en leeftijdsgroepen.

  A-categorie of B-categorie
  De KNVB maakt onderscheid tussen A-categorie en B-categorie. Tussen de categorieën verschillen enkele spelregels en ook regels met betrekking tot het verplaatsen en inhalen van wedstrijden. 

  A-categorie

  Tot de A-categorie behoren:

  • Mannen veldvoetbal standaard Tweede Divisie tot en met de vijfde klasse;
  • Mannen veldvoetbal reserve Hoofdklasse tot en met de reserve derde klasse;
  • Mannen veldvoetbal O23 competitie;
  • Vrouwen veldvoetbal Eredivisie tot en met derde klasse;
  • JO13 t/m JO19 (Ere)divisie tot en met de Hoofdklasse;

  B-categorie
  De teams die spelen in de overige klassen, inclusief alle meiden junioren/pupillen die uitkomen in de meidencompetitie. 

  KNVB regels voor inhalen wedstrijden
  B-categorie 
  Wedstrijden die vastgesteld staan in de periode van 21 september t/m 31 december mogen in onderling overleg verplaatst worden, maar moeten uiterlijk 31 januari gespeeld zijn. Het betreft hier de data voor het seizoen 2020/2021. Voor het seizoen 2021/2022 is de data nog niet bekend.

  • Wedstrijden in de periode van 1 januari t/m 1 juni mogen in onderling overleg verplaatst worden, maar moeten gespeeld zijn voor 22 juni.
  • Verplaatsing kan alleen in onderling overleg en in overleg met het wedstrijdsecretariaat jeugd of senioren
  • De onderlinge afspraak moet zijn gemaakt vóór de oorspronkelijke speeldagdatum.

  A-categorie
  De aanvangstijd kan eenzijdig aangepast worden, met uitzondering van de standaardteams heren, eredivisie vrouwen tot en met de eerste klasse en alle divisiewedstrijden in het jeugdvoetbal.

  Wedstrijden moeten in principe ingehaald worden op een datum vóór de oorspronkelijk vastgestelde datum. Een verzoek tot verplaatsen van een wedstrijden naar een latere datum dan de oorspronkelijk vastgestelde datum, kan toegestaan zijn onder de volgende voorwaarden:

  • Het verplaatsen van wedstrijden in de categorie A is toegestaan, mits er door beide partijen akkoord is gegeven.
  • De wedstrijd moet uiterlijk twee weken na de oorspronkelijke datum gespeeld worden.
  • Alle nog te spelen wedstrijden zijn uiterlijk 1 mei gespeeld. Hierna is verplaatsen naar een latere datum niet meer mogelijk.
  • De wedstrijdwijziging moet uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de wedstrijd bij de KNVB zijn doorgegeven.

  Voor het verplaatsen van wedstrijden van standaardteams geldt een andere regeling. Het verzoek tot verplaatsen van een wedstrijd naar een latere datum dan de oorspronkelijk vastgestelde datum voor standaardteams kan toegestaan zijn onder de volgende voorwaarden:

  • Beide verenigingen dienen schriftelijk akkoord te gaan en dit te melden bij de KNVB;
  • De wedstrijd moet uiterlijk gespeeld zijn vóór de eerstkomende speelronde;
  • De wedstrijdwijziging moet uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de wedstrijd bij de KNVB zijn doorgegeven; en.
  • Na 1 mei is verplaatsen naar een latere datum niet meer mogelijk.

  De medeweker wedstrijdzaken heeft altijd het recht om het verzoek, vanwege een eerlijk competitieverloop af te wijzen. Denk hierbij aan het eventueel kunnen behalen van een periodetitel of de mogelijkheid om een wedstrijd van een inhaalprogramma af te halen ten behoeve van een volledig programma.

  Het mobiele Digitale wedstrijdformulier (mDWF)
  Veel van de administratie rondom wedstrijden wordt via het mobiele digitale wedstrijdformulier verwerkt. Deze app is voor

  • Scheidsrechters
  • Aanvoerders/ spelers
  • Wedstrijdsecretarissen
  • Teammanagers/ leiders

  Hoe je vanuit jouw rol binnen de vereniging gebruik kunt maken van de app staat beschreven op de pagina: Wat kan ik vanuit mijn functie met de KNVB-wedstrijdzaken-app? 

  VAN START MET DE APP
  Als je van start wilt met de app dien je deze allereerst te downloaden op je telefoon. Je kunt de app vinden in de Appstore en Playstore door daar te zoeken op KNVB Wedstrijdzaken. Nadat je de app hebt gedownload, kun je starten met je registratie, waarna je vervolgens kunt inloggen. Dit hoeft uiteraard maar 1 keer te gebeuren. Zodra je bent geregistreerd en hebt ingelogd, hoef je dit niet iedere keer bij gebruik van de app te doen. Meer uitleg over registratie en inloggen vind je hier. Gegevens die je nodig hebt om te registreren kun je opvragen bij de ledenadministratie (ledenadministratie@montfoortsv19.nl).