• Algemeen

  Samen vormen we de vereniging. Ons uitgangspunt is dat we met plezier voetballen en het voetballen bij onze vereniging zoveel mogelijk voor iedereen bereikbaar is. Sporten in teamverband is vooral samenwerken. Niet alleen in het veld, maar ook daarbuiten. Samenwerken, samen de vereniging opbouwen en samen succesvol zijn. Omdat vrijwilligers het fundament van de vereniging vormen vragen wij van ieder lid en van iedere ouder/verzorger een vrijwillige bijdrage. Lid zijn van Montfoort S.V.'19 is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Montfoort S.V.'19 wil tot een zo eerlijk en evenwichtig mogelijke verdeling van taken komen zodat iedereen betrokken is bij de vereniging en de werkzaamheden niet op een beperkt aantal schouders drukt.

  Uitgangspunt vrijwilligersbeleid

  • Wij verwachten van ieder lid en van iedere ouder/verzorger van jeugdleden een vrijwillige bijdrage. Lid zijn van Montfoort S.V.'19 is vrijwillig, maar niet vrijblijvend
  • We onderscheiden binnen de vereniging verschillende soorten vrijwillige inzet. Er zijn vrijwilligersfuncties, verenigingstaken en teamtaken. Onder de vrijwilligersfuncties vallen de werkzaamheden van de verschillende commissies en de trainers en coaches binnen de club. De verenigingstaken zijn de taken waarvoor inzet nodig is tijdens speeldagen en activiteiten. Dit zijn o.a. bardiensten, dienstlopen en fluiten. Voor deze taken worden leden en ouders verplicht ingedeeld. De teamtaken (zoals wassen, rijden en vlaggen), vallen niet onder het vrijwilligersbeleid deze worden onderling geregeld in de teams, de leider of teammanager deelt hiervoor ouders of leden in.
  • Middels een positief stimulerend vrijwilligersbeleid willen we proberen om meer vrijwilligers te krijgen
  • Montfoort S.V.'19 betaalt, behoudens enkele uitzonderingen, geen geldelijke vergoeding voor het verrichten van vrijwilligerswerk. De uitzonderingen zijn de barcaptains, schoonmakers en enkele trainers.
  • Van iedere vrijwilliger wordt verwacht dat hij/zij zich houdt aan de algemeen geldende gedragsregels bij Montfoort S.V.'19.
  • Montfoort S.V.'19 stimuleert vrijwilligers cursussen te volgen. Bijvoorbeeld door trainer- en scheidsrechteropleidingen.
  • Het binden en boeien van vrijwilligers vinden we belangrijk, Montfoort S.V.'19 zet zich in om de inzet van vrijwilligers op diverse wijzen te waarderen
  • Mensen kunnen makkelijker gevraagd worden voor een functie/taak bij een beschreven takenpakket doordat duidelijk is wat deze inhoudt en hoeveel tijd het kost. Alle taken en functies met bijbehorende verantwoordelijkheden staan beschreven in het taak- functieboek.
  • We hebben het streven om de vrijwilligerstaken eerlijk te verdelen onder de leden en de ouders. De leden en ouders die een vrijwilligersfunctie vervullen zijn vrijgesteld van andere verenigingstaken.
  • Jeugdleden worden vanaf de JO/MO 15 verplicht om te fluiten bij de jongste jeugd.
  • Binnen het bestuur is er een bestuurslid, Judy van den Berg, verantwoordelijk voor de coördinatie van het vrijwilligersbeleid. Zij stelt zich ten doel om samen met de commissie vrijwilligerszaken het vrijwilligersbeleid te implementeren en te onderhouden.

  Op de website kunt u bij het kopje organisatiestructuur zien welke taken en commissies er binnen de vereniging zijn.

  We zijn altijd op zoek naar mensen die een bijdrage willen leveren aan de vereniging. Heb je interesse, wil je meer weten? Neem dan contact met ons op via het contactformulier (keuze vrijwilligers) of reageer op één van de openstaande vacatures.