• Vertrouwenscontactpersoon

  Montfoort S.V.’19. wil een veilige sportomgeving bieden, waar iedereen met plezier bezig is met voetbal en zich thuis voelt. Om dit te realiseren zijn er gedragsregels opgesteld. We doen er met elkaar alles aan om grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, discriminatie en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen en een zo prettig en veilig sportklimaat te creëren. Montfoort S.V.’19 vraagt daarom voor alle leiders en trainers een VOG aan en heeft een vertrouwenscontactpersoon aangesteld.

  De vertrouwenscontactpersoon is het centrale aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast adviseert en stimuleert de vertrouwenscontactpersoon Montfoort S.V.’19 om preventieve maatregelen te nemen, zodat grensoverschrijdend gedrag voorkomen kan worden en we er met elkaar voor zorg kunnen dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk én veilig is en blijft. Heb je zelf ideeën hoe problemen voorkomen kunnen worden, leg deze dan voor bij de vertrouwenscontactpersoon.

  Je kunt ook bij de vertrouwenspersoon terecht met onderwerpen die je niet gemakkelijk bespreekbaar maakt of waarover je bang bent dat er niet serieus op gereageerd zou worden. Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders. Snel melden, erover praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat problemen niet verergeren en dat herhaling voorkomen wordt.

  Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon?
  Als je vragen hebt over, of te maken hebt met:

  • grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten): de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart,
  • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving binnen de vereniging mee te maken heeft,
  • de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team,
  • twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is (bijvoorbeeld wel of niet in de kleedkamer zijn als het team onder de douche staat),
  • iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag, • het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag,
  • of je vraag bij de VCP van Montfoort S.V.’19 op de juiste plaats is.

  Als je jouw verhaal liever kwijt wilt aan iemand buiten Montfoort S.V.‘19 dan kan dat natuurlijk ook. Je kunt ook met je vragen, je twijfels, of om je verhaal te vertellen contact opnemen met het het Centrum veilige sport Nederland. Centrum veilige sport Nederland is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 202 55 90 (0,10 euro per minuut).

  Wat doet de Vertrouwenscontactpersoon?
  De vertrouwenscontactpersoon luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar de juiste weg om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. De vertrouwenscontactpersoon doet niets waar jij geen toestemming voor hebt gegeven en waarvan jij niet op de hoogte bent. De vertrouwenscontactpersoon zal jou na de eerste opvang niet verder persoonlijk begeleiden. Als jij verdere opvang of begeleiding nodig hebt, of als er nader onderzoek moet plaatsvinden (dat doet de vertrouwenscontactpersoon in principe niet zelf) zal de hij of zij samen met jou, en alleen met jouw toestemming, bekijken waar dat kan plaatsvinden of wie dat kan doen.

  In bepaalde situaties kan het belangrijk zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken of elders advies te vragen. Maar dit zal alleen in samenspraak en in goed overleg met jou plaatsvinden. Bij het laatste contact bespreekt de vertrouwenscontactpersoon met jou op welke manier jouw vraag in hun jaarlijkse rapportage (zie hieronder) opgenomen zal worden. Uiteraard zal jouw naam hierin niet genoemd worden.

  Wie is de Vertrouwenscontactpersoon?
  De vertrouwenscontactpersonen binnen Montfoort S.V.’19 zijn Carel Doesburg en Angela Groen-Vendrig.

  Contactgegevens:
  Carel: tel. 06-11352800 of vertrouwenscontactpersoon@montfoortsv19.nl
  Angela: tel. 06-49647721 of vertrouwenscontactpersoon@montfoortsv19.nl

  Hieronder stellen zij zich voor:

  Carel Doesburg
  Ik ben vader van 2 voetballende zonen bij Montfoortsv’19 en de afgelopen jaren altijd wel op de een of andere manier actief binnen de club. Van leider, trainer, vlagger, onderhoud tot betrokken ouder. In het dagelijks leven ben in werkzaam bij de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond als Wachtcommandant/brandweerman en draag mede bij aan zorg voor een veilig Rotterdam Noord/ Hilgersberg/Schiebroek. Het bestrijden van incidenten in een complex verzorgingsgebied met een multiculturele samenleving vraagt om een sociaal flexibele houding en oplossingsgerichte vaardigheden welke ik als VCP’er ook op een goede manier kan inzetten. Ik merk dat op het werk, tijdens het sporten en m’n dagelijks leven er altijd kans is op ongewenste gedrag en dat dit een grote impact heeft op betrokken personen. Door adequaat te reageren en op de juiste wijze te handelen kan erger worden voorkomen. De expertise die ik in de cursus VCP heb opgedaan wil ik hierbij gebruiken om je verder te helpen door het probleem in kaart te brengen zodat je doorverwezen kan worden naar de juiste instanties. Ik hoop dat door de aanwezigheid van VCP’ers binnen Montfoortsv’19 er een preventieve werking uitgaat maar schroom zeker niet om me aan te spreken, te mailen of te bellen.

  Angela Groen-Vendrig
  Ik ben moeder van een zoon die al sinds zijn 5e met veel plezier bij Montfoort voetbalt. Ik ben opgegroeid in Nieuwegein en woon sinds 1999 in Montfoort. Ik werk inmiddels ruim 10 jaar voor een onderwijsadviesbureau waarbij ik de laatste jaren ook werkzaam ben als extern vertrouwenspersoon en extern klachtencoördinator. Ik heb gemerkt dat het bieden van een luisterend oor en het meedenken over een mogelijke oplossing voor een probleem vaak kan voorkomen dat het escaleert. Dus als je ergens mee zit met betrekking tot ongewenst gedrag op de voetbalvereniging, aarzel dan niet om één van ons te benaderen.

  Rapportage en protocol
  De rol van vertrouwenscontactpersoon is een adviseursfunctie en geen bestuursfunctie. De vertrouwenscontactpersoon kan om die reden niet persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Dit geldt ook voor het bestuur van Montfoort S.V.’19.

  Bij het afsluiten van het jaar, of indien nodig tussentijds, rapporteert de vertrouwenscontactpersoon aan de voorzitter of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden, dit gebeurd altijd anoniem.

  Voor vragen meldingen en informatie over grensoverschrijdend gedrag en andere integriteitsonderwerpen kun je ook terecht op het centrum veilige sport Nederland van NOC* NSF Centrum veilige sport Nederland