• Onze vereniging

  In 100 jaar van M.V.V. naar Montfoort S.V.’19

  Na een aantal pogingen en evenzovele mislukkingen in het verleden was het op 1 augustus 2019  dan toch een feit: MSV’19 en v.v. Montfoort gingen Samen Verder onder de naam Montfoort S.V.’19.

  Hoe het in Montfoort begon……
  Tot het begin van de 20e eeuw was voetbal in Nederland een elitesport met een relatief klein aantal beoefenaars afkomstig uit de hogere sociale milieus. Rond de Eerste Wereldoorlog werd het een volkssport met duizenden nieuwe leden per jaar. Zo leidde de komst van Belgische vluchtelingen in Montfoort in 1914 tot de oprichting van de eerste Montfoortse voetbalclub Sarto, die maar kort heeft bestaan.
  Het was ook de tijd van de sterke verzuiling qua levensbeschouwing (Rooms-Katholiek en Protestants-Christelijk) en sociaal economische klasse (Elite en Arbeiders).
  In 1919 wordt in Nederland dankzij de Arbeidswet de 45-urige werkweek ingevoerd, waardoor arbeiders meer vrije tijd kregen en er ook veel voetbalclubs werden opgericht.
  Zo ook in Montfoort. Het was pastoor Spaan, die uit de leden van de RK Jongelingen-vereniging in dat jaar een specifiek “Roomsche” voetbalvereniging onder de naam M.V.V. oprichtte.
  Vanwege het feit dat later onder die vlag ook gymnastiek en handbal werd bedreven werd in 1926 de naam gewijzigd in M.S.V.’19 en transformeerde de Montfoortse Voetbal Vereniging in de Montfoortse Sport Vereniging.

  In 1934 werd in Montfoort onder de naam N.I.O. (Na Inspanning Ontspanning) ook een Protestants-Christelijke zaterdagvereniging  opgericht, die slechts 1 jaar bestond, waarna een nieuwe poging resulteerde in M.F.C. (Montfoortse Football Club), die echter 3 jaar later ook alweer werd ontbonden.
  Na de Tweede Wereldoorlog zag V.V.M. in 1946 het levenslicht, maar nog in datzelfde jaar werd die naam op aangeven van de K.N.V.B. gewijzigd in v.v. Montfoort, omdat er al een club bestond met de naam V.V.V.M..

  Jan Eskes, een verdienstelijk voetballer en in 1999 genomineerd als “MSV-er van de eeuw”, werd in dat jaar kampioen met MSV’19 en verkaste daarna naar v.v. Montfoort om als adviseur respectievelijk trainer “de jongens een beetje te helpen om het spel te leren”.

  Het eerste jaar van haar bestaan speelde v.v. Montfoort op het terrein van MSV’19 aan de Waardsedijk en ook nog in wit shirt en zwarte broek. In augustus 1947 werden alle shirts oranje geverfd en volgde een verhuizing naar een eigen veld aan het Grote Bospad.

  Weer een beetje naar elkaar toe…..
  Het duurde tot 1973 voordat beide verenigingen weer naast elkaar kwamen te spelen op sportpark Hofland, al ging dat toen ook niet bepaald zonder de nodige strijd en strubbelingen.
  Op bestuurlijk vlak gold dat beide verenigingen één voorzitter kenden die uitzonderlijk lang in functie bleef. Zo was Piet Plomp 20 jaar voorzitter van v.v. Montfoort (1958 tot 1978) en hanteerde Jan Stolker 30 jaar de voorzittershamer van MSV’19 (1933 tot 1963).
  Op sportief gebied werd in het verleden ook soms samen gespeeld in een mixed Montfoorts Elftal. In 1966 werd een wedstrijd met Abe Lenstra als gastspeler tegen een garnizoenselftal met 5-2 gewonnen en werd in 1979 in het kader van 800 jaar Montfoort en 650 jaar Stadsrechten de strijd tegen het succesteam van AZ’67 met  “slechts” 2-14 verloren.

  1966 met Abe Lenstra als gastspeler in het Montfoorts Elftal. Staand v.l.n.r.: Frits de Kuijper, Arie de Vos, Aart de Kuijper, Bertus Sas, Theo Kraan, Karel Kraan, Lodewijk van Bommel (verzorger). Zittend v.l.n.r.: Koos van Schaik, Iderdal (trainer), Abe Lenstra, Kees Vendrig, Frits Spek.

  Beide verenigingen ontwikkelden in hun lange bestaan een eigen clubcultuur.
  Historisch gezien lag het accent bij v.v. Montfoort op prestatievoetbal, een onvervalste winnaarsmentaliteit en ook met spelers van buitenaf, hetgeen in 2011 resulteerde in het sportieve hoogtepunt: promotie van “The Orange Machine” naar de Topklasse.

  (Tekst gaat verder onder foto.)

  Bij MSV’19 stond de opleiding van eigen Montfoortse jeugd altijd centraal en heerste een meer Bourgondische verenigingscultuur, waardoor de club uitgroeide tot ruim 700 spelende leden, waarvan 500 jeugdleden en 140 vrouwelijke leden en niet te vergeten een leger van bijna 300 vrijwilligers.
  In het seizoen 2018/2019 promoveerde MSV’19 JO19-1 naar de 4e divisie KNVB, terwijl het vlaggenschip van de senioren door de jaren heen steevast laveerde tussen de 4e en 3e klasse KNVB. Waar bij de vrouwenteams van MSV’19 de gezelligheid immer voorop stond spelen de meisjesteams in diverse leeftijdscategorieën inmiddels al op een respectabel niveau.

  Vanaf 2017 trokken beide verenigingen al samen op bij de aanleg van 3 nieuwe kunstgrasvelden en werd een gezamenlijk meisjeselftal in de competitie ingeschreven. Toen in het voorjaar van 2018 een deel van de spelers van het 1e en 2e elftal van MSV’19 de voorkeur uitsprak om op zaterdag te gaan spelen en v.v. Montfoort te kampen had met een verder krimpende jeugdafdeling werd een fusietraject in gang gezet. Montfoort was ruim een jaar in de ban van de voorgenomen fusie, die op feesten en partijen, aan de bar en langs de lijn tot soms verhitte en emotionele discussies leidde. Uiteindelijk deed de democratie zijn werk en op 11 juni 2019 stemden de leden van beide verenigingen met een ruime meerderheid van de uitgebrachte stemmen vóór het opgestelde fusieplan om te komen tot één zaterdagvereniging met een herkenbaar 1e elftal van Montfoortse spelers uit de eigen jeugdopleiding, zonder betaling en één vernieuwd clubhuis, met daarin plaats “voor parafernalia (lees: kostbare stukken) van v.v. Montfoort en MSV’19, zodat de rijke historie van beide clubs behouden en zichtbaar blijft”.

  Samen Verder…..
  Na de uitbundige viering van het 100 jarig bestaan van M.S.V.’19 werd de verenigingsnaam op 1 augustus 2019 gewijzigd in Montfoort S.V.’19 en was de juridische fusie met v.v. Montfoort een feit.
  Het eerste seizoen van de fusieclub werd in maart 2020 abrupt afgebroken door de wereldwijde Covid-19 pandemie en ook het seizoen 2020/2021 werd hierdoor helaas voortijdig afgebroken.
  In het seizoen 2021/2022 neemt Montfoort S.V.19 in totaal met 54 teams deel aan de KNVB competitie, onderverdeeld in 1 zaalteam, 1 zondag seniorenteam, 9 seniorenteams, 42 jeugdteams, 4 vrouwenteams en 7 meisjesteams.
  Het vlaggenschip van de vereniging komt in het seizoen 2021/2022 uit in de 1e klasse terwijl de JO19-1 stabiel in de 4e divisie acteert.
  De jongste jeugd speelt daarnaast elke week hun partijtje in de interne Champions League en ook een G-team maakt onderdeel uit van de vereniging, die op Sportpark Hofland beschikt over 5 moderne kunstgrasvelden.

  Historische archiefwand