• Onze vereniging

  Montfoort S.V.’19 is in 2019 ontstaan uit een fusie van M.S.V.’19 en v.v. Montfoort na beide clubs reeds een lange historie hadden opgebouwd.

  In 1919 was het pastoor Spaan die uit de leden van de RK Jongelingen-vereniging een specifiek “Roomsche” voetbalvereniging onder de naam M.V.V. oprichtte. Vanwege het feit dat later onder die vlag ook gymnastiek en handbal werd bedreven werd in 1926 de naam gewijzigd in M.S.V.’19.

  Na de Tweede Wereldoorlog zag ook V.V.M in 1946 het levenslicht, maar nog in datzelfde jaar werd die naam op aangeven van de K.N.V.B gewijzigd in v.v. Montfoort, omdat er al een club bestond met de naam V.V.V.M.

  Het eerste jaar van haar bestaan speelde v.v. Montfoort op het terrein van M.S.V.’19 aan de Waardsedijk en net als M.S.V.'19 in een wit shirt en zwarte broek. In augustus 1947 werden de shirts oranje en volgde een verhuizing naar een eigen veld aan het Grote Bospad.

  Op bestuurlijk vlak gold dat beide verenigingen één voorzitter kenden die uitzonderlijk lang in functie bleef. Zo was Piet Plomp 20 jaar voorzitter van v.v. Montfoort (1958 tot 1978) en hanteerde Jan Stolker 30 jaar de voorzittershamer van M.S.V.’19 (1933 tot 1963).

  Het duurde tot 1973 voordat beide verenigingen weer naast elkaar kwamen te spelen op het sportpark Hofland, al ging dat toen niet bepaald zonder de nodige strubbelingen.

  Ondanks dat werd in het verleden ook samengespeeld in een mixed Montfoorts Elftal. In 1966 werd een wedstrijd met Abe Lenstra als gastspeler tegen een garnizoenselftal met 5-2 gewonnen en in 1979 werd in het kader van 800 jaar Montfoort en 650 jaar stadsrechten de strijd tegen het succesteam van AZ’67 met “slechts” 2-14 verloren.

  Beide verenigingen ontwikkelden in hun lange bestaan een eigen clubcultuur. Historisch gezien lag het accent bij v.v. Montfoort op prestatievoetbal, een onvervalste winnaarsmentaliteit en ook met spelers van buitenaf, hetgeen in 2011 resulteerde in het sportieve hoogtepunt: promotie van “The Orange Machine” naar de Topklasse.

  Bij M.S.V.’19 stond de opleiding van eigen Montfoortse jeugd altijd centraal en heerste een meer Bourgondische verenigingscultuur, waardoor de club uitgroeide tot ruim 700 spelende leden. In het seizoen 2018/2019 promoveerde de JO19-1 naar de 4e divisie K.N.V.B., terwijl het vlaggenschip van de senioren door de jaren heen steevast laveerde tussen 4e en 3e klasse K.N.V.B. Waar bij Vrouwen 1 de gezelligheid nog immer voorop stond speelde de aanstormende MO17-1 inmiddels in de Hoofdklasse.

  (Tekst gaat verder onder foto.)

  Vanaf 2017 trokken beide verenigingen al samen op bij de aanleg van 3 nieuwe kunstgrasvelden en werd een gezamenlijk meisjeselftal in de competitie ingeschreven.

  Toen in het voorjaar 2018 een deel van de spelers van het 1e en 2e elftal van M.S.V.’19 de voorkeur uitsprak om op zaterdag te gaan spelen en v.v. Montfoort te kampen had met een verder krimpende jeugdafdeling werd een fusietraject in gang gezet. Uiteindelijk deed de democratie zijn werk en op 11 juni 2019 stemden de leden van beide verenigingen met een ruime meerderheid van de uitgebrachte stemmen vóór het opgestelde fusieplan om te komen tot één zaterdagvereniging met een herkenbaar 1e elftal, voornamelijk bestaande uit Montfoortse spelers, en een vernieuwd clubhuis, met daarin plaats voor kostbare stukken van v.v. Montfoort en M.S.V.’19, zodat de rijke historie van beide clubs behouden en zichtbaar blijft.

  Sinds 1 augustus 2019 gaan de verenigingen samen verder als Montfoort S.V.’19.

  1966 met Abe Lenstra als gastspeler in het Montfoorts Elftal. Staand v.l.n.r.: Frits de Kuijper, Arie de Vos, Aart de Kuijper, Bertus Sas, Theo Kraan, Karel Kraan, Lodewijk van Bommel (verzorger). Zittend v.l.n.r.: Koos van Schaik, Iderdal (trainer), Abe Lenstra, Kees Vendrig, Frits Spek.