• Er is een nieuwe versie van de agenda van de ALV van 28-11-2022 beschikbaar. De tijd gaat namelijk zo snel dat de termijn van 3 jaar van diverse bestuursleden al weer is gepasseerd. Gelukkig stellen deze bestuursleden zich weer herkiesbaar, maar dit zal wel formeel door de leden op 28-11-2022 goedgekeurd moeten worden.

    Documenten ALV