• Beste Leden, vrijwilligers, ouders en toeschouwers,

  Ondanks het feit dat het seizoen nog niet voorbij is kunnen we al wel zeggen dat het voor onze vereniging weer een mooi seizoen is geweest met mogelijk nog een paar kampioenschappen en promoties. Daarnaast wordt er door vele vrijwilligers hard gewerkt om onze vereniging nog mooier te maken, waar we ook echt trots op mogen zijn.
  Maar als bestuur horen en zien wij ook zaken waarvoor wij jullie aandacht willen vragen omdat wij als bestuur vinden dat wij altijd respect moeten hebben voor mens en omgeving. Het imago van onze vereniging moeten wij zowel binnen als buiten de lijnen van het veld hoog zien te houden.

  Onderstaand een aantal zaken die toch wel regelmatig voorkomen en die we met elkaar moeten voorkomen en waar we elkaar op dienen aan te spreken. Dat kunnen we niet als bestuur alleen maar daar hebben we echt jouw hulp bij nodig.
  - Stickers opplakken bij verenigingen waar wij op bezoek zijn. Dit heeft veel schade opgeleverd en vele vrijwilligers zijn hier uren mee bezig om dit op te ruimen met soms blijvende schade als gevolg.
  - Jonge vrijwillige scheidsrechters bekritiseren met als gevolg dat deze huilend van het veld lopen. Dit is onacceptabel. Aan begeleiding maar ook aan spelers het dringende verzoek om je te gedragen naar scheidsrechters en ook naar tegenstanders. Spreek elkaar binnen een team aan op zijn/haar gedrag.
  - Op de velden maakt een team soms gebruik van een box om muziek te luisteren. Dit gebeurt niet alleen op wedstrijddagen maar ook op trainingsavonden. Het gebruik van een box is geen probleem maar het volume van de box wel. Vanuit de omgeving krijgen we hier klachten over. Gebruik bij voorkeur geen box op de velden en als dat wel gebeurt zet de volumeknop dan op een acceptabele hoogte zodat de omgeving hier geen hinder van heeft.
  - Bier drinken in de kleedkamers zonder dit netjes op te ruimen. Nu moeten vrijwilligers dit doen en liggen er op en buiten het terrein glasscherven van bierflesjes. Kom na het douchen lekker naar de kantine en blijf niet in de kleedkamer hangen.
  - Een grote puinhoop achterlaten in de kleedkamers bij onze tegenstanders maar ook op onze eigen accommodatie. Zo wordt met enige regelmaat met nat wc-papier door de kleedkamers gegooid. En inderdaad trouwe vrijwilligers zijn hiermee weer druk bezig om dit op te ruimen.
  - Wij hebben een grote vereniging van jong tot oud die allemaal gebruik maken van dezelfde kantine. Als vereniging hebben wij een verantwoordelijkheid dat aan de jeugd onder de 18 jaar geen alcohol wordt geschonken. Het is voor onze vrijwilligers achter de bar eigenlijk niet te controleren wie wel of geen alcohol zou mogen drinken. Ondanks het feit dat onze vrijwilligers achter de bar hier zoveel mogelijk op letten, is het soms moeilijk controleerbaar aan wie wel of geen alcohol geschonken mag worden. En als een persoon van jonger dan 18 jaar geen alcohol krijgt van iemand achter de bar dan wordt er in sommige gevallen ook nog heel brutaal/agressief gereageerd. Als bestuur hebben wij helaas nog niet de juiste vorm gevonden om dit tegen te gaan. We kunnen bewakers in gaan zetten om dit te controleren maar de kosten hiervan zijn enorm. Wij willen ook voorkomen dat in de middag de jeugd van onder de 18 jaar niet meer in de kantine mag komen. Wij willen immers een vereniging zijn van jong tot oud waar het goed toeven is in de grootste huiskamer van Montfoort. Als bestuur willen wij echt aan de jeugd van onder de 18 jaar vragen om geen alcohol op onze accommodatie te drinken of zelf alcohol mee te nemen. Daarnaast willen wij aan de ouders van de jeugd onder de 18 jaar vragen om thuis het gesprek aan te gaan over dit moeilijke onderwerp.
  - Vuurwerk (bommen, rotjes, vuurpijlen, etc.) afsteken op onze accommodatie maar ook bij verenigingen waar wij als gasten op bezoek mogen komen is niet toegestaan. Het afsteken van fakkels en rookpotten is ook niet toegestaan rondom de velden omdat onze velden de afgelopen jaren al de nodige schade hebben opgelopen. Wij begrijpen natuurlijk dat het beperkt afsteken van fakkels en rookpotten een extra sfeer kan geven bij belangrijke wedstrijden. Als bestuur hebben wij besloten dat dit alleen is toegestaan tussen de velden 1 en 2 met minimaal 3 meter afstand vanaf de reling tussen deze 2 velden en in overleg met het bestuur.

  Het bovenstaande heeft dus allemaal te maken met ons gedrag. We moeten echt respect hebben voor zowel mens als omgeving. Wij rekenen op de medewerking van iedereen.

  Bestuur Montfoort S.V.’19