• Reglement gebruik kunstgrasvelden

    Voor het gebruik van de kunstgrasvelden op ons sportpark heeft de beheerder van de kunstgrasvelden (Stichting Beheer Sportpark Hofland) een reglement opgesteld waar alle gebruikers van de kunstgrasvelden zich aan moeten houden. Dit zorgt ervoor dat de kunstgrasvelden langer meegaan en wij als vereniging niet met onverwachte kosten worden geconfronteerd. Wij rekenen op jullie medewerking.

    Reglement gebruik kunstgrasvelden