• Opruimen materialen en afsluiten kleedkamers

  Doelen van het veld
  Een oproep aan alle mensen die als laatste op de donderdag- en vrijdagavond gebruik maken van de velden.

  Veld 1
  Alle losse doelen (groot, middelgroot en klein) van het veld halen. De doelen dienen tussen de velden 1 en 2 netjes neergezet te worden.

  Veld 2
  De vaste doelen van veld 2 moeten ingeklapt worden en alle losse doelen (groot, middelgroot en klein) moeten netjes tussen veld 2 en 3 (bij het looppad naar de scholen) worden neergezet.

  Veld 3
  Alle losse doelen (groot, middelgroot en klein) moeten netjes worden weggezet in de daarvoor bestemde 2 betegelde vakken aan de kant van Heulestein.

  Veld 4
  Op veld 4 worden pupillenwedstrijden gespeeld en mogen maximaal 6 middelgrote pupillendoelen blijven staan. Alle overige losse doelen dienen van het veld gehaald te worden en netjes op het plein achter de kleedkamers op Noord neergezet te worden.

  Veld 5
  Maximaal 6 kleine Champions League doelen mogen blijven staan. Alle overige losse doelen dienen van het veld gehaald te worden en op het plein achter de kleedkamers op Noord neergezet te worden.

  Het plaatsen van de doelen achter de zijlijn van het veld is niet voldoende. Opgeruimd staat netjes en is veilig. 

   

  Kleine moeite en groot plezier voor alle kinderen die zaterdagochtend gelijk aan de slag willen om te voetballen. Wij rekenen op ieders medewerking.

  Spullen materiaalruimte
  Ruim altijd de materialen op in de ruimte en het rek welke voor jouw team beschikbaar is gesteld en niet in een ruimte welke mogelijk dichter bij het trainingsveld ligt.

  Afsluiten kleedkamers
  Trainers die op de avond als laatste training geven dienen na afloop van de training te controleren of alle kleedkamers op de betreffende locatie zijn afgesloten.


  Lichten uitdoen
  Het team wat als laatste op de avond het veld verlaat dient de lichten uit te doen.