• Obligatieplan Verbouwing Kantine

  Yes! Montfoort S.V.’19 is begonnen aan de verbouwing van de kantine op Noord. De realisatie van een nieuw clubgebouw voor al onze leden is iets waar we al lang naar uitkijken en waarmee we ook de laatste stap in de fusie kunnen afronden. Op dit moment zijn de sloop -en voorbereidingsactiviteiten al in volle gang met de hulp van vele vrijwilligers.

  Voor de verbouwing is veel geld nodig, ongeveer € 650.000,-. Een groot deel hiervan hebben we met een gemeentegarantie kunnen lenen. Ook hebben we eigen middelen waar we een deel van zullen gebruiken voor de verbouwing. Daarnaast willen ook een streefbedrag van € 150.000,- ophalen middels de uitgifte van verschillende obligaties.

  Hoe het werkt? Dat is eigenlijk heel simpel. Je leent een bedrag aan Montfoort S.V.’19 en ontvangt dit bedrag, al dan niet met rendement over een looptijd van 10 jaar weer terug! Een uitzondering is de Schenking Obligatie waarvan je de volledige inleg niet terug zal krijgen. Doordat de Belastingdienst ook meebetaalt aan deze vorm van financiering levert dat Montfoort S.V.’19 heel veel voordeel op ten opzichte van financiering bij de bank. Daarnaast helpt u bij de realisatie van een prachtig clubhuis waar de komende generaties van jong tot oud kunnen genieten van enorm veel voetbalplezier.

  De deelnemer kan kiezen uit één van onderstaande (achtergestelde) obligatielening met een rente van 8%:

  1. De Schenking Obligatie is een obligatie met een looptijd van 10 jaar met een waarde van € 500,- per stuk. Jaarlijks ontvang je een bedrag van € 74,51 (rente en aflossing). Dit gehele bedrag schenk je terug aan de vereniging. Deze schenking kun je aftrekken van de belasting. Na 10 jaar stopt de obligatie en heb je € 280,- belasting voordeel genoten terwijl je € 500,- aan je vereniging hebt geschonken. Deze schenking kost je dus netto € 220,-.
  2. De Clubliefde Obligatie is een obligatie met een looptijd van 10 jaar met een waarde van € 1.000, -. Jaarlijks ontvang je een bedrag van € 149,-. Hiervan schenk je jaarlijks € 77,- aan de club. Na 10 jaar heb je je volledige inleg van € 1.000,- terug.
  3. De Rendement Obligatie is een obligatie met een looptijd van 10 jaar met een waarde van € 10.000, -. Jaarlijks ontvang je een bedrag van € 1.490,30. Hiervan schenk je een bedrag terug naar de club van € 583,-. Na 10 jaar heb je € 11.223,- terug ontvangen. Dit komt overeen met een jaarlijks rendement van 2%.

  Bij elke obligatie wordt er door de deelnemer middels een zogenoemde ‘periodieke gift’ geld geschonken aan de club. Deze schenking aan de vereniging is jaarlijks volledig aftrekbaar van het belastbaar inkomen van de deelnemer, omdat deze schenking als periodieke gift zonder drempelbedrag wordt gezien. Over het nog niet afgeloste bedrag, ontvangt de deelnemer tien jaar lang van de club jaarlijks achteraf rente. Deze rente-inkomsten zijn voor de deelnemer onbelast.

  In het document ‘Voorbeelden obligatie plan’ geven wij per obligatie aan wat de gezamenlijke voordelen zijn voor de deelnemer en de club om samen een mooi clubgebouw te realiseren.

  Wilt u een bijdrage leveren aan de verbouwing van onze kantine? Geef dan via het online formulier aan welke obligatie en welk aantal obligaties u af wilt nemen. 

  Wij danken u hartelijk voor uw inschrijving en bijdrage! 

  Tussenstand

  Er is € 122.000,- van de gewenste € 150.000,- opgehaald.

  Meer informatie over beleggen

  Het aanbieden van deze obligatielening is vrijgesteld ingevolge artikel 53 lid 1d [1] van de Vrijstellingsregeling Wet op het financieel toezicht en is daarom vergunning- noch prospectus plichtig. De uitgifte van de obligatielening staat derhalve niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. 

  Van artikel 5:2 van de Wet zijn vrijgesteld degenen die effecten aanbieden aan het publiek in de Europese Economische Ruimte of toelaten tot de handel op een in Nederland gelegen of functionerende gereglementeerde markt, voor zover het betreft:

  effecten die worden uitgegeven door een vereniging of door een instelling zonder winstoogmerk, met het oog op het verwerven van de middelen die nodig zijn om haar niet-commerciële doelen te verwezenlijken.

  Ga naar het online aanmeldformulier