• Mededeling van het bestuur: Jos van Wijngaarden

    22 apr 2021
  • Beste leden,

    Zoals reeds bekend zal zijn bij vele leden heeft Jos van Wijngaarden, bestuurslid voetbalzaken senioren, onlangs besloten om zijn functie per direct neer te leggen. Er is helaas een verschil van inzicht ontstaan met betrekking tot de uitvoering van de afspraken zoals vastgelegd in het fusieplan en de statuten waar we samen geen oplossing voor hebben weten te vinden.

    Als bestuur betreuren wij dit en ook zijn besluit om zijn functie neer te leggen. Wij willen Jos bedanken voor de vele jaren inzet voor de club en zullen nog op een gepaste manier afscheid nemen van Jos.

    We beraden ons als bestuur over de invulling van het gat wat hierdoor is ontstaan.