• Beste leden, vrijwilligers, ouders en overige lezers,

  Als vereniging willen we de algemene corona maatregelen volgen zoals tijdens de persconferentie van 12 november aangegeven. Als bestuur hebben we n.a.v. deze persconferentie voor onze vereniging de volgende beslissingen genomen:


  Wedstrijden en trainingen

  • Bij alle wedstrijden en trainingen, zowel jeugd- als de seniorenteams, is geen publiek welkom vanaf zaterdag 13 november 18 uur.

  Kleedkamers

  • Vanaf maandag 15 november houden we alle kleedkamers dicht voor alle doordeweekse dagen voor alle senioren- en jeugdteams. Wel willen we voor de trainers en spelers van buiten Montfoort een uitzondering maken.
  • Voor de wedstrijddagen (officiële KNVB wedstrijden) hanteren we kleedkamertoegang voor ieder team vanaf de O19 en senioren door het ondertekenen van een verklaring. Deze teams (zowel Montfoort S.V.'19 als tegenstander) wordt gevraagd bij het wedstrijdsecretariaat een formulier te ondertekenen waarin wordt verklaard dat iedere speler inclusief begeleiding het coronatoegangsbewijs kan tonen als daarom wordt gevraagd. Dit geldt alleen voor iedere persoon van 18 jaar en ouder die in de kleedkamer komt. Bij het niet naleven van deze regel kunnen eventuele financiële consequenties voor de club ten laste van het team komen.
  • De teams t/m O17 hebben op zaterdag toegang tot de kleedkamers zonder dat hiervoor een verklaring ondertekend hoeft te worden.
  • Graag het verzoek aan ieder team om hier gezamenlijk goed op te letten dat deze regel wordt nageleefd.

  Toegang gebouw

  • Bij toegang tot de gebouwen op Noord en Zuid zal het op zaterdag verplicht zijn om het coronatoegangsbewijs met ID te tonen.
  • Deze regel geldt voor iedereen, dus ook voor alle personen die op zaterdag een taak of een functie uitvoeren. Met deze regel wijken we mogelijk af van de officiële regel, maar wij willen onze (oudere) vrijwilligers hiermee zoveel als mogelijk beschermen.
  • Voor het controleren van het toegangsbewijs doen we nadrukkelijk een beroep op onze leden, vrijwilligers en ouders om zich op te geven om een paar uurtjes bij de deur te staan. Als deze controle niet wordt uitgevoerd zijn we genoodzaakt om de gebouwen te sluiten. Iedereen die zijn steentje wil bijdragen kan zich via de vrijwilligerstaken in de voetbal.nl app opgeven of kan een mail sturen naar vrijwilligers@montfoortsv19.nl.
  • Gedraag je normaal tegen de mensen aan de deur als de toegang wordt geweigerd als je geen geldig coronatoegangsbewijs met ID kan tonen.

  Wedstrijdsecretariaat

  • Het wedstrijdsecretariaat op locatie Noord en Zuid blijft open.
  • Om het wedstrijdsecretariaat te bereiken is toegang tot het gebouw nodig en dus coronatoegangsbewijs met ID verplicht.

  Kantines

  • De kantines Noord en Zuid zijn dicht op doordeweekse dagen vanaf 20:00 uur (maandag t/m vrijdag).
  • Kantine Noord is op zaterdag gesloten, uitgezonderd het wedstrijdsecretariaat.
  • Kantine Zuid is op zaterdag geopend tot 20:00 uur. Dit geldt alleen voor senioren- en jeugdteams (inclusief begeleiding) die een wedstrijd hebben gespeeld. De kantine is niet voor publiek toegankelijk.
  • Het openhouden van de kantine Zuid is alleen mogelijk als:
  • Voldoende mensen zich opgeven om het coronatoegangsbewijs bij de ingang te controleren.
  • Iedereen blijft zitten (staan is niet toegestaan) en zich houdt aan de aanwijzingen van het barpersoneel

  Bijeenkomsten

  • Voor alle bijeenkomsten op locatie Zuid en Noord (niet wedstrijd of training gerelateerd) van 18 jaar en ouder het uitdrukkelijke verzoek om deze alleen doorgang te laten vinden als dit strikt noodzakelijk is. Houd hierbij wel rekening met de 1,5 meter regel.
  • Gelieve de bijeenkomsten ook niet na 20:00 uur te houden omdat we de kantines dan dicht willen houden. Online vergaderen is een prima alternatief.

  Algemene Ledenvergadering (ALV)

  • De ALV van maandag 29 november wordt verplaatst naar 20 december met de hoop dat we dan weer bij elkaar mogen komen. Mochten de maatregelen dan nog van kracht zijn dan wordt de ALV op 20 december online gehouden.

  Wij doen echt een dringend verzoek aan iedereen om bovenstaande
  afspraken na te leven. Wij realiseren ons dat deze afspraken nooit
  waterdicht zullen zijn, maar probeer hier s.v.p. geen misbruik van te
  maken. We zullen het toch echt samen moeten doen.

  Bestuur Montfoort S.V.’19