• Club van 100

  Doel:
  Ondersteunen/financieren van algemene doelen binnen de vereniging Montfoort S.V.'19. Doelen zijn niet direct voetbal gerelateerd, maar vinden hun bestemming in zaken van algemeen nut, waar aangegeven behoefte voor is gevraagd.

  Bestuursleden:

  • Frans van Vliet (voorzitter)
  • Ad Vendrig (penningmeester)
  • Tom Dekker
  • Koos van Schaik
  • Wim van Haren (secretaris)

  Info flyer (pdf)

  Reglement:

  Bepalingen

  • Lidmaatschap van de Club van 100 loopt per kalenderjaar (1 januari – 31 december)
  • Betalen lidmaatschap van de Club van 100 kan door contante betaling, dan wel via overboeking op rekeningnummer NL63 RABO 134659171
  • Inleg bedraagt jaarlijks € 50,- Jaarlijks verzendt de penningmeester een nota
  • Geld van de Club van 100 wordt op een aparte rekening geplaatst
  • Alleen de penningmeester van de Club van 100 heeft toegang tot deze rekening
  • Overzicht van tegoeden van de Club van 100 dient voor een ieder transparant te zijn (aantal deelnemers x € 50,- plus evt. restbedragen van voorgaande jaren
  • Indien aan het einde van kalenderjaar er nog een rest saldo over is, blijft dit op de rekening staan
  • Leden van de Club van 100 worden vernoemd op een daarvoor speciaal gemaakt bord
  • Leden van de Club van 100 worden vernoemd op de site van de verenging
  • Indien naamsvermelding niet gewenst is wordt volstaan met n.n.
  • Lid zijn van de Club van 100 geeft recht op gratis entree bij thuiswedstrijden van Montfoort S.V.’19
  • Lid zijn van de Club van 100 geeft géén stemrecht bij de algemene ledenvergadering van Montfoort S.V.’19
  • Bij het opmaken van de verenigingsbegroting wordt geen rekening gehouden met gelden uit de Club van 100
  • De commissie Club van 100, heeft mandaat voor inzet van de opgebrachte gelden, na goedkeuring van de vergadering
  • De commissie Club van 100, legt verantwoording af over bestedingen van de Club van 100 Dit wordt jaarlijks gedaan tijdens een openbare ledenvergadering van de Club van 100
  • Eventuele nieuwe commissieleden van de Club van 100 worden voorgedragen uit de leden van de Club van 100
  • Overzicht van bestedingen en kosten worden jaarlijks binnen de Club van 100 verantwoord. (tijdens de ledenvergadering van de Club van 100 en via informatie op de site)
  • Jaarlijks op de Nieuwjaarsreceptie van Montfoort S.V.’19 wordt extra aandacht gegeven aan de Club van 100, d.m.v. uitdelen nieuwe inschrijfformulieren