• Het is voor iedereen van belang om onderstaande afspraken goed te lezen. Dit geldt ook voor de bezoekende verenigingen bij Montfoort S.V.’19.


  Specificaties Algemeen
  • Voor alles geldt GEBRUIK U GEZONDE VERSTAND, DIT STAAT VOOROP!
  • Volg de richtlijnen van de Rijksoverheid:

  • Houd altijd 1,5 meter afstand
  • Ga niet naar plaatsen waar het druk is
  • Schud geen handen
  • Nies en hoest in uw ellenboog
  • Was vaak uw handen met zeep
  • Bent u verkouden? Blijf dan thuis!
  • Heeft u koorts of bent u benauwd? Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven.
  • Hebt u klachten blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen

  • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden• Bij herhaaldelijk overtreden van de maatregelen kunnen sancties worden opgelegd. Deze sancties zijn bijvoorbeeld het uitsluiten van deelname van (groepen van) personen tot zelfs het sluiten van de accommodatie. Bij het niet nastreven van het protocol kunnen eventuele (opgelegde) boetes worden verhaald op de desbetreffende personen.

  Wedstrijden en trainingen

  • Bij alle wedstrijden en trainingen, zowel jeugd- als de seniorenteams, is geen publiek welkom.
  • Bij uitwedstrijden is het advies om in de auto een mondkapje te dragen.

  Kleedkamers

  • Vanaf maandag 15 november houden we alle kleedkamers dicht voor alle doordeweekse dagen voor alle senioren- en jeugdteams. Wel willen we voor de trainers en spelers van buiten Montfoort een uitzondering maken.
  • Voor de wedstrijddagen (officiële KNVB wedstrijden) hanteren we kleedkamertoegang voor ieder team vanaf de O19 en senioren. Deze teams (zowel Montfoort S.V.'19 als tegenstander) wordt gevraagd bij het wedstrijdsecretariaat een formulier te ondertekenen waarin wordt verklaard dat iedere speler inclusief begeleiding het coronatoegangsbewijs kan tonen als daarom wordt gevraagd. Dit geldt alleen voor iedere persoon van 18 jaar en ouder die in de kleedkamer komt. Bij het niet naleven van deze regel kunnen eventuele financiële consequenties voor de club ten laste van het team komen.
  • Graag het verzoek aan ieder team om hier gezamenlijk goed op te letten dat deze regel wordt nageleefd.

  Toegang gebouw

  • Bij toegang tot de gebouwen op Noord en Zuid zal het op zaterdag verplicht zijn om het coronatoegangsbewijs met ID te tonen voor personen van 18 jaar en ouder.
  • Deze regel geldt voor iedereen, dus ook voor alle personen die op zaterdag een taak of een functie uitvoeren. Met deze regel wijken we mogelijk af van de officiële regel, maar wij willen onze (oudere) vrijwilligers hiermee zoveel als mogelijk beschermen.
  • Voor het controleren van het toegangsbewijs doen we nadrukkelijk een beroep op onze leden, vrijwilligers en ouders om zich op te geven om een paar uurtjes bij de deur te staan. Als deze controle niet wordt uitgevoerd zijn we genoodzaakt om de gebouwen te sluiten. Iedereen die zijn steentje wil bijdragen kan zich via de vrijwilligerstaken in de voetbal.nl app opgeven of kan een mail sturen naar vrijwilligers@montfoortsv19.nl.
  • Gedraag je normaal tegen de mensen aan de deur als de toegang wordt geweigerd als je geen geldig coronatoegangsbewijs met ID kan tonen.

  Wedstrijdsecretariaat

  • Het wedstrijdsecretariaat op locatie Noord en Zuid blijft op zaterdag open.
  • Om het wedstrijdsecretariaat te bereiken is toegang tot het gebouw nodig en dus coronatoegangsbewijs met ID verplicht.

  Sportaccommodatie

  • De sportaccommodatie is alleen geopend tussen 05:00 uur en 17:00 uur.
  • Kantine Noord is op zaterdag gesloten, uitgezonderd het wedstrijdsecretariaat.
  • Kantine Zuid is op zaterdag geopend tot 17:00 uur. Dit geldt alleen voor senioren- en jeugdteams (inclusief begeleiding) die een wedstrijd hebben gespeeld. De kantine is niet voor publiek toegankelijk.
  • Het openhouden van de kantine Zuid is alleen mogelijk als:

  • Voldoende mensen zich opgeven om het coronatoegangsbewijs bij de ingang te controleren.
  • Iedereen blijft zitten (staan is niet toegestaan) en zich houdt aan de aanwijzingen van het barpersoneel

  Bijeenkomsten

  • Bijeenkomsten op de sportaccommodatie zijn alleen mogelijk tussen 05:00 uur en 17:00 uur. Houd hierbij wel rekening met de 1,5 meter regel.
  • Indien een overleg buiten deze tijden noodzakelijk is zal contact opgenomen moeten worden met het bestuur.

  COVID-19 aanspreekpunt leiders/trainers
  Mats van Essen, verzorger van het eerste elftal, is het aanspreekpunt voor alle leiders en trainers voor COVID-19 gerelateerde gezondheidsvragen binnen het team. Mats heeft nauwe contacten met de GGD en het bestuur in het geval een besluit genomen zou moeten worden.

  Update 01-12-2021