• Het is voor iedereen van belang om onderstaande afspraken goed te lezen. Dit geldt ook voor de bezoekende verenigingen bij Montfoort S.V.’19.


  Specificaties Algemeen
  • Voor alles geldt GEBRUIK U GEZONDE VERSTAND, DIT STAAT VOOROP!
  • Volg de richtlijnen van de Rijksoverheid:

  • Houd altijd 1,5 meter afstand
  • Ga niet naar plaatsen waar het druk is
  • Schud geen handen
  • Nies en hoest in uw ellenboog
  • Was vaak uw handen met zeep
  • Bent u verkouden? Blijf dan thuis!
  • Heeft u koorts of bent u benauwd? Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven.
  • Hebt u klachten blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen


  • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden.
  • Bij herhaaldelijk overtreden van de maatregelen kunnen sancties worden opgelegd. Deze sancties zijn bijvoorbeeld het uitsluiten van deelname van (groepen van) personen tot zelfs het sluiten van de accommodatie. Bij het niet nastreven van het protocol kunnen eventuele (opgelegde) boetes worden verhaald op de desbetreffende personen.

   Wedstrijden en trainingen

  • Publiek is weer toegestaan bij wedstrijden en trainingen.
  • Bij het vervoer naar uitwedstrijden het advies om een mondkapje te gebruiken. Het advies is om dit vooraf in het team met elkaar af te stemmen. Dat voorkomt misverstanden of discussies.

   Kleedkamers

  • Voor wedstrijden kunnen de kleedkamers worden gebruikt. Voor toegang tot de kleedkamer vanaf 18 jaar dient door de leider/aanvoerder van het team een formulier bij het wedstrijdsecretariaat ondertekend te worden waarbij wordt verklaard dat iedereen in het bezit is van een coronatoegangsbewijs.
  • Voor trainingen zijn de kleedkamers gesloten maar kunnen bij uitzondering worden gebruikt.

   Toegang gebouw

  • Kantine Noord is gesloten.
  • Kantine Zuid is op zaterdag tot 20:00 uur geopend. Coronatoegangsbewijs is vanaf 18 jaar verplicht en er geldt een mondkapjesplicht vanaf 13 jaar als men zich verplaatst.

   COVID-19 aanspreekpunt leiders/trainers

  Mats van Essen, verzorger van het eerste elftal, is het aanspreekpunt voor alle leiders en trainers voor COVID-19 gerelateerde gezondheidsvragen binnen het team. Mats heeft nauwe contacten met de GGD en het bestuur in het geval een besluit genomen zou moeten worden.

  Update 02-02-2022