• Zoals reeds vermeld in de Corona update van 14-11-2021 is de Algemene Ledenvergadering van maandag 29-11-2021 verplaatst naar maandag 20-12-2021. Hopelijk kunnen we de leden dan ontvangen in de kantine maar het ziet er momenteel naar uit dat deze vergadering helaas weer online zal moeten plaatsvinden. Nadere informatie zal t.z.t. volgen.

    Tijdens de vergadering van 20-12-2021 zal niet in detail worden ingegaan op de verbouwing. In het nieuwe jaar zal een informatieavond worden georganiseerd waarin de details over de stand van zaken zal worden gedeeld.

    Bestuur Montfoort S.V.'19