• Beste Leden,

  Zoals reeds aangekondigd zal op maandag 23 mei om 19:30 uur een algemene ledenvergadering worden gehouden in de kantine van locatie Zuid over de verbouwing van locatie Noord. Op de ALV pagina zijn de volgende documenten gepubliceerd.

  • Agenda van de algemene ledenvergadering
  • Volmacht formulier wat gebruikt kan worden als je een ander lid wilt machtigen 0m voor jou te stemmen
  • Voorbeeld stembiljet wat gebruikt zal worden bij de stemming

  In de agenda is te lezen dat de algemene ledenvergadering in 2 delen wordt gehouden. Op maandag 23 mei zal vanuit het bestuur de plannen ten aanzien van de verbouwing worden gepresenteerd en is er gelegenheid tot gedachtewisseling met de aanwezigen. Vervolgens zal de vergadering worden geschorst en zal de vergadering op zaterdag 28 mei worden heropend met de mogelijkheid dat de leden hun stem kunnen uitbrengen tussen 08:00 uur en 17:00 uur. De verwachting is dat de uitslag van de stemming om 18:00 uur kenbaar zal worden gemaakt in de kantine van locatie Zuid.

  Het stemmen op zaterdag 28 mei is alleen voor leden toegestaan die contributie betalen. Hieronder vallen ook de steunende leden maar niet de donateurs. Voordat een stem kan worden uitgebracht wordt op het stembureau op locatie Noord eerst de identiteit van de persoon gecontroleerd en wordt gekeken of de persoon lid is van de vereniging en is gerechtigd om te stemmen. Als één van beide niet akkoord is mag de persoon helaas niet stemmen.

  De plannen van de verbouwing zijn reeds inzichtelijk op de website via deze link. Wij willen alle leden vragen om deze plannen goed door te nemen en om gebruik te maken van de verschillende inloopsessies die de komende dagen staan gepland. Tijdens deze inloopsessies kunt u nader kennis maken met de plannen en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

  Wij willen hierbij een dringend beroep doen op alle leden om gebruik te maken van de mogelijkheid om te stemmen. Voor ons als bestuur is het van enorme waarde dat zoveel mogelijk mensen gaan stemmen met hopelijk het positieve resultaat dat de verbouwingsplannen door onze leden worden goedgekeurd.

  Het Bestuur