• Aannamebeleid

  Montfoort S.V.’19 heeft vrijwilligers nodig, Montfoort S.V.’19 heeft ze en is er trots op. Dit willen we graag ook zo houden. Binnen Montfoort S.V.’19 zijn er verschillende vrijwilligers actief voor de club; barpersoneel, accommodatie vrijwilligers, trainers, leiders, bestuursleden, commissieleden etc. Ieder hebben ze het beste beentje voor met de Montfoort S.V.’19 . Het aannamebeleid voor vrijwilligers bij Montfoort S.V.’19 bestaat uit een aantal onderdelen waardoor wij als Montfoort S.V.’19 een beeld krijgen van de vrijwilliger die een functie binnen onze vereniging gaat vervullen. Wij willen natuurlijk dat de sporters binnen de sportorganisatie in veilige handen zijn.

  De volgende stappen worden doorlopen bij de werving en aanname van nieuwe vrijwilligers:

  • Een kennismakingsgesprek
  • Controle van referenties bij betaalde trainers en coaches (Bijvoorbeeld; de vereniging(en) bellen waar de vrijwilliger vandaan komt.)
  • We vragen voor trainers en leiders een VOG-verklaring aan (dit wordt elke 3 jaar herhaald)
  • Vrijwilligers die een vrijwilligersfunctie vervullen worden lid gemaakt van de KNVB.
  • De vrijwilliger wordt gewezen op de gedragsregels van Montfoort S.V.’19

  Het is nadrukkelijk de bedoeling door deze maatregelen te voorkomen dat er zich ongewenste situaties voordoen. We beogen met dit aannamebeleid mensen met verkeerde bedoelingen te ontmoedigen om een functie binnen onze sportorganisatie te ambiëren.