Wedstrijdsecretariaat

Wedstrijdsecretariaat

Het wedstrijdsecretariaat maakt wekelijks de planning voor de speelweekenden en voor oefenwedstrijden. De velden zijn op zaterdagen vol bezet en de indeling wordt mede bepaald door de beperkte kleedruimtes. We krijgen het altijd wel ingepland, maar het is vaak een puzzel, ook zonder wijzigingen die soms op het laatste moment op verzoek van clubgenoten, tegenstanders of de KNVB doorgevoerd moeten worden. Daarbij proberen ze zoveel mogelijk rekening te houden met alle wensen, maar zal niet altijd mogelijk zijn. Op zondagen is de puzzel minder groot. Dit jaar moeten we ook rekening houden met de maatregelen die nodig zijn om verspreiding van het Covid-19 virus te voorkomen.

Je kan terecht bij het wedstrijdsecretariaat voor:

 • klasse indeling van een team en voorkeurstijden
 • aanvragen van snipperdagen
 • verschuiven aanvangstijd van een thuiswedstrijd
 • verschuiven aanvangstijd van een uitwedstrijd of verplaatsen van een wedstrijd
 • oefenwedstijden
 • speeldagenkalender
 • A-categorie of B-categorie
 • KNVB regels voor inhalen wedstrijden

 

Klasse indeling van een team en voorkeurstijden

Aan het eind van elk seizoen worden de teamindelingen gemaakt voor het opvolgende seizoen en wordt bepaald in welke klasse het team ingedeeld zou moeten worden. Op aangeven van de coördinatoren dient het wedstrijdsecretariaat dit bij de KNVB in. Tegelijkertijd worden ook de voorkeursspeeltijden (thuiswedstrijden) voor de teams ingediend bij de KNVB. Dit bepaalt het wedstrijdsecretariaat, waarbij zo veel mogelijk rekening gehouden wordt met voorkeuren en het uitgangspunt geldt dat de jongste leeftijdsgroepen vroeg spelen en de oudere later op de dag. De KNVB houdt hier zo goed mogelijk rekening mee wanneer zij de initiële wedstrijdprogramma’s maken. Gedurende het seizoen worden de voorkeurtijden niet meer aangepast.

Een team dat zijn wedstrijden met grote cijfers verliest of wint in de najaars-competitie zal de KNVB in principe naar niveau herindelen voor de voorjaars-competitie. De KNVB heeft aangegeven dat verenigingen hier niet zelf om hoeven te verzoeken.  

Aanvragen van snipperdagen

Als een team een keer niet kan spelen is het mogelijk om een snipperdag aan te vragen. Hiervoor gelden een paar regels:

-        alleen teams in de B-categorie kunnen een snipperdag aanvragen. Geen snipperdagen voor teams in de A-categorie dus;

-        er worden geen snipperdagen gegeven voor bekerwedstrijden;

-        snipperdag kan alleen aangevraagd worden voor een wedstrijd die is vastgesteld in de periode vanaf de start van de competitie tot het eerste volledige weekend van de maand maart;

-        één snipperdag per team per seizoen;

-        de aanvraag van een snipperdag moet zo vroeg mogelijk bij het wedstrijdsecretariaat ingediend worden, uiterlijk 10 dagen voor de wedstrijddag.

Het is om die reden beter om eerst te bekijken of de wedstrijd verplaatst kan worden. Houdt er ook rekening mee dat de wedstrijd waarvoor een snipperdag is aangevraagd door de KNVB opnieuw ingepland wordt en bij het verplaatsen van een wedstrijd we zelf invloed uit kunnen oefenen op de datum waarop de wedstrijd ingehaald wordt.

 

Verschuiven aanvangstijd van een thuiswedstrijd

Het wedstrijdsecretariaat kan de aanvangstijd van thuiswedstrijden verschuiven zonder dat hiervoor toestemming gevraagd hoeft te worden aan de KNVB of de tegenstander. Dit kunnen ze doen tot 8 dagen voor de wedstrijddag. Als een team op het geplande tijdstip niet kan spelen moet het verzoek om een andere aanvangstijd uiterlijk 10 dagen voor de wedstrijddag ingediend zijn bij het wedstrijdsecretariaat. Dit geeft ze de tijd om planning van velden en kleedkamers aan te passen. Vanwege de beperkte ruimte of andere verzoeken kan het voorkomen dat het verzoek niet ingewilligd kan worden.

Het verschuiven van aanvangstijd kan ook nog korter dan 8 dagen voor de wedstrijddag, maar alleen indien de tegenstander hieraan mee wil werken en er ruimte is. Vaak zal het verschuiven van een wedstrijd niet kunnen zonder ook andere wedstrijden te moeten verschuiven en dus nog meer tegenstanders die akkoord moeten gaan. Bij het wedstrijdsecretariaat kan geïnformeerd worden of er ruimte is, maar de teammanager zal zelf contact moeten zoeken met de tegenstander(s) om een tijd overeen te komen.

Als verschuiven uiteindelijk niet mogelijk is, MOET de wedstrijd gespeeld worden. Speelt het team niet, dan zal de KNVB een boete opleggen (orde grootte 40 euro indien het de eerste keer betreft) en deze zal aan het team doorberekend worden.

 

Verschuiven aanvangstijd van een uitwedstrijd of verplaatsen van een wedstrijd

Voor het verschuiven van de aanvangstijd van een uitwedstrijd of verplaatsen van een wedstrijd geldt dat dit alleen kan met toestemming van de tegenstander. De teammanager zal zelf contact op moeten nemen met de tegenstander om een datum en/of tijdstip af te spreken.
Als het om een thuiswedstrijd gaat, informeer dan eerst bij het wedstrijdsecretariaat wanneer er veldruimte is voor de wedstrijd. Dit kan ook door de weeks. Op maandag en woensdag is er een veld vrij van trainingen, waar dus ruimte is voor inhaal- of oefenwedstijd.
Als het een uitwedstrijd betreft, geef dan aan het wedstrijdsecretariaat door welke datum en/ of tijd overeengekomen is, zodat zij op de hoogte zijn van de wijziging en kunnen verwerken in het programma.

Als verschuiven of verplaatsen uiteindelijk niet mogelijk is, MOET de wedstrijd gespeeld worden. Speelt het team niet, dan zal de KNVB een boete opleggen (orde grootte 40 euro indien het de eerste keer betreft) en deze zal aan het team doorberekend worden.

 

Oefenwedstrijden

Teammanagers moeten zelf oefenwedstrijden regelen. Voor thuiswedstrijden moet contact opgenomen worden met het wedstrijdsecretariaat om te overleggen wanneer er ruimte is voor een oefenwedstrijd. Doe dit uiterlijk 10 dagen voor de wedstrijddag, Oefenen kan ook door de weeks. Op maandag en woensdag is er een veld vrij van trainingen, waar dus ruimte is voor inhaal- of oefenwedstijd. Trainingen mogen niet ten kosten gaan van oefenwedstrijden en ook inhaalwedstijden gaan voor.
Nadat een datum en tijd is overeengekomen met de tegenstander, zal het wedstrijdsecretariaat de wedstrijd inplannen, zodat deze ook op de Montfoort S.V.-site te zien is.

Voor oefenwedstrijden moeten de teammanagers zelf zorgen voor een scheidsrechter. Op doordeweekse dagen en vrije zaterdagen zijn er ook geen dienstlopers.

 

Speeldagenkalender

De KNVB stelt elke seizoen de speeldagenkalender op. Hier staan voor de competities alle speeldagen, inhaal en bekerweekenden, vrije weekenden en de flexibele winterstop. Hier vindt je de speeldagenkalender.

 

A-categorie of B-categorie

De KNVB maakt onderscheid tussen A-categorie en B-categorie. Tussen de categorieën verschillen enkele spelregels en ook regels met betrekking tot het verplaatsen en inhalen van wedstrijden.

A-categorie

Tot de A-categorie behoren:

 • Mannen veldvoetbal standaard Tweede Divisie tot en met de vijfde klasse;
 • Mannen veldvoetbal reserve Hoofdklasse tot en met de reserve derde klasse;
 • Mannen veldvoetbal O23 competitie;
 • Vrouwen veldvoetbal Eredivisie tot en met derde klasse;
 • JO13 t/m JO19 (Ere)divisie tot en met de Hoofdklasse;
 • Alle bekerwedstrijden behoren tot A-categorie wedstrijden.

 

B-categorie
Tot de B-categorie behoren alle overige klassen

 

KNVB regels voor inhalen wedstrijden

 • B-categorie
  Wedstrijden die vastgesteld staan in de periode van 21 september t/m 31 december mogen in onderling overleg verplaatst worden, maar moeten uiterlijk 31 januari 2021 gespeeld zijn.
 • Wedstrijden in de periode van 1 januari t/m 1 juni mogen in onderling overleg verplaatst worden, maar moeten gespeeld zijn voor 22 juni 2021.
 • Verplaatsing kan alleen in onderling overleg.
 • De onderlinge afspraak moet zijn gemaakt vóór de oorspronkelijke speeldagdatum.

 

A categorie
De aanvangstijd kan eenzijdig aangepast worden, met uitzondering van de standaardteams heren, eredivisie vrouwen tot en met de eerste klasse en alle divisiewedstrijden in het jeugdvoetbal.

Wedstrijden moeten in principe ingehaald worden op een datum vóór de oorspronkelijk vastgestelde datum. Een verzoek tot verplaatsen van een wedstrijden naar een latere datum dan de oorspronkelijk vastgestelde datum, kan toegestaan zijn onder de volgende voorwaarden:

 • Het verplaatsen van wedstrijden in de categorie A is toegestaan, mits er door beide partijen akkoord is gegeven.
 • De wedstrijd moet uiterlijk twee weken na de oorspronkelijke datum gespeeld worden.
 • Alle nog te spelen wedstrijden zijn uiterlijk 1 mei gespeeld. Hierna is verplaatsen naar een latere datum niet meer mogelijk.
 • De wedstrijdwijziging moet uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de wedstrijd bij de KNVB zijn doorgegeven.

 

Voor het verplaatsen van wedstrijden van standaardteams geldt een andere regeling. Het verzoek tot verplaatsen van een wedstrijd naar een latere datum dan de oorspronkelijk vastgestelde datum voor standaardteams kan toegestaan zijn onder de volgende voorwaarden:

 • Beide verenigingen dienen schriftelijk akkoord te gaan en dit te melden bij de KNVB;
 • De wedstrijd moet uiterlijk gespeeld zijn vóór de eerstkomende speelronde;
 • De wedstrijdwijziging moet uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de wedstrijd bij de KNVB zijn doorgegeven; en.
 • Na 1 mei is verplaatsen naar een latere datum niet meer mogelijk.

 

De medeweker wedstrijdzaken heeft altijd het recht om het verzoek, vanwege een eerlijk competitieverloop af te wijzen. Denk hierbij aan het eventueel kunnen behalen van een periodetitel of de mogelijkheid om een wedstrijd van een inhaalprogramma af te halen ten behoeve van een volledig programma.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!